Công tác dân vận phải hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống cho nhân dân

Năm 2018, dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, đối ngoại, cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân.

Đây là những nội dung chính trong Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện Năm dân vận chính quyền 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 diễn ra tại Hà Nội sáng 10/1. 

Chú thích ảnh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai và Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì hội nghị. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tham dự Hội nghị có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các Ủy viên Bộ Chính trị: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Bí thư Trung ương Đảng Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đã ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện Năm dân vận chính quyền 2019 giữa Ban Cán sự Đảng Chính phủ và Ban Dân vận Trung ương.

 Báo cáo của Ban Dân vận Trung ương cho biết: Thực hiện Năm dân vận chính quyền 2018, các cơ quan nhà nước đã đẩy mạnh công tác dân vận, quan tâm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Các cơ quan hành chính các cấp đã tập trung triển khai đồng bộ Năm dân vận chính quyền với phương châm Kỷ cương, liêm chính, hành dộng, sáng tạo, hiệu quả, đã tập trung cải cách thủ tục hành chính, nâng cao đạo đức công vụ tiếp dân, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhân dân. Các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua Dân vận khéo có nhiều đổi mới, lan tỏa trong các lĩnh vực đời sống xã hội. Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình nhân dân, hoạt động giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài cũng đạt được nhiều kết quả tích cực. Từ đó góp phần tạo sự đồng thuận, động viên nhân dân tích cực tham gia thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh to lớn của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước, hệ thống chính trị, xây dựng quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân. Hội nghị đã trực tiếp lắng nghe các địa phương, tổ chức chia sẻ kinh nghiệm hay, các mô hình dân vận khéo. Đồng thời các kiến nghị tháo gỡ, khắc phục khó khăn trong công tác dân vận các cấp được đề xuất.

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thống Nhất /TTXVN

Năm 2019 công tác dân vận đặt ra 8 nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt tập trung triển khai có hiệu quả kế hoạch phối hợp với Ban cán sự Đảng Chính phủ thực hiện Năm dân vận chính quyền 2019 với phương châm Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tổ chức thực thi pháp luật, thể chế hóa, giải quyết tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, khiếu kiện phức tạp, đông người, đạo đức công vụ, cải cách hành chính, cải thiện chỉ số hài lòng của người dân đối với chính quyền, góp phần xây dựng chính quyền trong sạch,vững mạnh. Đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc VN, tổ chức chính trị xã hội, nhất là công tác nắm tình hình nhân dân ở những địa bàn có vấn đề phát sinh phức tạp.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, năm vừa qua tinh thần liêm chính, phục vụ người dân đã khởi động tốt hơn. Niềm tin xã hội, niềm tin nhân dân, niềm tin thị trường tăng hơn. Thành quả đó có đóng góp của công tác dân vận.

Nhắc đến bối cảnh tình hình đất nước  và nhiệm vụ năm 2019, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu không chủ quan với những kết quả bước đầu mà phải thấy được những bất ổn của xã hội hiện nay để làm tốt hơn công tác dân vận, phục vụ nhân dân. Một bộ phận nhân dân còn khó khăn, còn nghèo, xã hội  phát triển nhưng còn không ít bất ổn, còn mâu thuẫn không nhỏ, trong khi chúng ta cần  khơi dậy khát vọng dân tộc,  sự đoàn kết thống nhất để phát triển.

Thủ tướng lưu ý các bất ổn cần quan tâm như tình trạng khiếu kiện đông người phức tạp, tình trạng một bộ phận cán bộ mất dân chủ, không đối thoại với người dân, nhất là trong các khâu giải phóng mặt bằng, đất đai là những vấn đề nổi cộm hiện nay.

Thông tin về kết quả  cuộc khảo sát xã hội về chủ đề  “điều lo lắng nhất trong cuộc sống hiện nay của nhân dân là gì”, Thủ tướng cho biết kết quả có 14 điều lo lắng. Ngoài vấn đề đất đai, đền bù, giải phóng mặt bằng (hơn 85%) thì người dân còn cảm thấy phiền phức về thủ tục hành chính rườm rà, tình trạng tham nhũng vặt. Một bộ phận coi thường công tác dân vận. 

Do đó, Thủ tướng đề nghị, cần tiếp tục phối hợp, triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Trung ương với Ban Cán sự Đảng Chính phủ. Tập trung quyết liệt, hiệu quả hơn nữa trong giải quyết mong muốn, nguyện vọng, đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, nhất là những vụ việc khiếu kiện phức tạp đông người kéo dài.

Song song với đó, là đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, chấn chỉnh, nâng cao đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của chính quyền các cấp và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu.

Nhấn mạnh đến mục tiêu cao nhất của Đảng, Nhà nước là xây dựng đất nước phồn vinh, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ, văn minh, nhân dân được sống trong hòa bình, ấm no, hạnh phúc, Thủ tướng mong muốn công tác dân vận chính quyền phải hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Các cấp chính quyền phải tập trung thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội theo chủ trương của Đảng, nghị quyết của Quốc hội và Nghị quyết 01, 02 của Chính phủ.

“Dân vận mà làm cho dân tin là phải làm cho dân ấm no và hạnh phúc. Ấm no của người dân, an toàn của người dân, quyền lợi của con người, quyền công dân theo Hiến pháp được bảo vệ”, Thủ tướng nói và đề nghị cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với tinh giản biên chế, sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. Rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để người dân và doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ công thuận lợi, giảm chi phí, phiền hà. Việc giảm hẳn, xóa bỏ chi phí không chính thức là rất quan trọng. Xử lý nghiêm tham nhũng, ngăn chặn có hiệu quả tham nhũng vặt; đẩy mạnh thông tin, truyền thông, Thủ tướng chỉ rõ.

Thủ tướng cũng mong muốn những người có quyền, có chức, kể cả tổ trưởng dân phố, trưởng thôn, bí thư chi bộ đến cấp cao, đều cần nêu gương, tận tụy, lo cho dân, phục vụ nhân dân. Bởi quan liêu, hách dịch, cửa quyền, xa dân thì tai hại rất lớn.

QV (TTXVN)
Hiệu quả công tác dân vận ở địa bàn biên giới
Hiệu quả công tác dân vận ở địa bàn biên giới

Cán bộ, chiến sĩ của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 356 trực thuộc Quân khu 2, đứng chân trên địa bàn xã biên giới Pa Vệ Sử, huyện Phong Thổ (Lai Châu), đã phối hợp chặt chẽ cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ củng cố địa bàn ở khu vực 8 xã biên giới của huyện Phong Thổ, góp phần giữ vững an ninh trật tự, giúp người dân nơi đây phát triển kinh tế, ổn định đời sống.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN