Thúc đẩy bình đẳng giới trong hệ thống bảo hiểm xã hội

Hệ thống bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ góp phần giảm thiểu những bất bình đẳng giới mà phụ nữ phải trải qua ở cả nơi làm việc và gia đình.

Chú thích ảnh
Tìm hiểu chế độ BHXH tự nguyện.

Đó là thông điệp chính tại hội thảo “Nhận diện vấn đề giới trong một số chính sách an sinh xã hội ở Việt Nam” do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPNVN) và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) phối hợp tổ chức tại Hà Nội vào ngày 16/7 thảo luận vấn đề bình đẳng giới trong bảo hiểm xã hội (BHXH) và đảm bảo an sinh xã hội tại Việt Nam.

Hội thảo là cơ hội để hai bên báo cáo đánh giá về vấn đề giới trong hệ thống BHXH Việt Nam và đưa ra các khuyến nghị về cách thúc đẩy bình đẳng giới trong khuôn khổ việc sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.

Bà Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPNVN, nhấn mạnh: “Phát triển BHXH sẽ là tiền đề và điều kiện để thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”.

Bà Trần Thị Hương cho biết, đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa Hội LHPNVN và ILO hướng tới mục tiêu xây dựng và thực hiện bình đẳng giới trong các chính sách an sinh xã hội ở Việt Nam.

Tại hội thảo, ILO đã nhấn mạnh việc áp dụng phúc lợi nhiều tầng cho trẻ em là một trong những biện pháp chính sách có tiềm năng tác động lớn hơn. Quyền lợi này bao gồm hai tầng.

Tầng thứ nhất sẽ cung cấp chế độ cho con cái của các bậc cha mẹ không tham gia BHXH tại Việt Nam và sẽ do ngân sách nhà nước đảm bảo. Trong khi đó, tầng thứ hai sẽ hướng đến các trẻ em có cha mẹ tham gia BHXH, với chế độ hưởng cao hơn và chi trả thông qua sự đóng góp của cả người lao động và người sử dụng lao động, như tất cả các quyền lợi BHXH khác.

“Chính sách như vậy có thể được thực hiện với chi phí tương đối hợp lý, đồng thời giúp hệ thống BHXH ở Việt Nam đạt được nhiều mục tiêu chính sách”, ông André Gama, quản lý chương trình An sinh xã hội của ILO Việt Nam cho biết.

Chính sách này có thể vừa giúp mở rộng diện bao phủ của BHXH tại Việt Nam, đồng thời hỗ trợ tài chính cho mọi trẻ em trên cả nước.

Bà Trần Thị Hương ghi nhận các ý kiến có tính chất gợi mở để Hội LHPNVN tiếp tục nghiên cứu, có ý kiến trong quá trình xây dựng và thực hiện các chương trình, đề án; góp ý và phản biện xã hội đối với các dự thảo chính sách, luật pháp về an sinh xã hội, BHXH. Quá trình này nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu mà Đảng và Nhà nước và tinh thần Đại hội XIII của Đảng đã đề ra là thực hiện tốt chính sách xã hội, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, an ninh con người, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong quản lý phát triển xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân.

XM/Báo Tin tức
Điều kiện để tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất
Điều kiện để tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Ban đọc hỏi: Tôi làm việc tại doanh nghiệp dịch vụ du lịch, thương mại và nay giảm đến 1/3 số lao động. Vậy tôi có có đủ điều kiện để tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất không? Trường hợp có người đến tuổi nghỉ hưu thì xử lý như thế nào?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN