Giải quyết trên 75 nghìn hồ sơ đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

Liên quan đến việc triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06), Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho biết, đã có trên 90,1 triệu thông tin nhân khẩu có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm được xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đồng thời, Hệ thống của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã cung cấp, chia sẻ trên 130,2 triệu lượt bản ghi thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Chú thích ảnh
Người dân sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chíp đã tích hợp bảo hiểm y tế đến khám, chữa bệnh tại bệnh viện Đức Giang. Ảnh: TTXVN phát

Toàn quốc có 12.569 cơ sở triển khai khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chíp (đạt 98% tổng số cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên toàn quốc), với trên 37,7 triệu lượt tra cứu thành công thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chíp phục vụ làm thủ tục khám, chữa bệnh.

Hệ thống của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã tiếp nhận và xử lý gia hạn 21.726 thẻ bảo hiểm y tế thông qua dịch vụ Gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình có giảm trừ mức đóng thông qua Cổng dịch vụ công Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và Cổng dịch vụ công quốc gia.

Đến nay, Bảo hiểm Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tiếp nhận và giải quyết 75.236 hồ sơ đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và 2.179 hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng mai táng phí được thực hiện qua hai nhóm dịch vụ công liên thông đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã tiếp nhận từ Cổng dịch vụ công quốc gia để xác nhận và trả quá trình đóng bảo hiểm thất nghiệp cho 216.311 trường hợp phục vụ giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động. Bên cạnh đó, hệ thống của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã tiếp nhận và xử lý 3.182 giao dịch đăng ký, đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện trên Cổng dịch vụ công.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam phối hợp, hỗ trợ Bộ Y tế liên thông dữ liệu khám sức khỏe lái xe, giấy chứng sinh, giấy báo tử. Toàn quốc có 1.115 cơ sở khám, chữa bệnh đã gửi dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe, với 921.378 dữ liệu được gửi; có 1.272 cơ sở khám, chữa bệnh gửi dữ liệu giấy chứng sinh, với 306.923 dữ liệu được gửi; 444 cơ sở khám, chữa bệnh gửi dữ liệu giấy báo tử, với 3.110 dữ liệu được gửi.

Đến nay, khoảng 62% số người đã hưởng nhận các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân tại khu vực đô thị, tăng 1% so với năm 2022, vượt chỉ tiêu do Thủ tướng Chính phủ giao sớm 3 năm. Trong đó, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng khoảng 43%; chế độ bảo hiểm xã hội một lần khoảng 92%; trợ cấp thất nghiệp khoảng 98%.

Chu Thanh Vân (TTXVN)
Qua đời 7 năm vẫn được nhận lương hưu
Qua đời 7 năm vẫn được nhận lương hưu

Qua việc đồng bộ dữ liệu bảo hiểm xã hội với dữ liệu dân cư, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã phát hiện vụ vẫn chi trả lương hưu cho người đã mất kéo dài đến 7 năm tại Phú Yên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN