Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển: Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện 'mẫu mực, tiêu biểu'

Ngày 14/5, tại Hà Nội, Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019 - 2024. Thiếu tướng Trần Văn Xuân, Phó chính ủy kiêm Chủ nhiệm Chính trị Cảnh sát biển Việt Nam dự và chỉ đạo đại hội.

Chú thích ảnh
Thiếu tướng Trần Văn Xuân, Phó chính ủy kiêm Chủ nhiệm Chính trị Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu tại đại hội.

Phong trào Thi đua Quyết thắng và công tác thi đua-khen thưởng trong 5 năm qua đã được Đảng ủy, Ban giám đốc Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển và cấp ủy, chỉ huy các cấp quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc theo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên; có nhiều biện pháp tích cực, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Công tác thi đua - khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng đã bám sát tình hình thực hiện, yêu cầu nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; góp phần tạo sự chuyển biến, tiến bộ rõ nét trên tất cả lĩnh vực, các mặt công tác góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị của Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển đã hướng mạnh phong trào thi đua vào việc xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, trước hết là chăm lo, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên có ý chí, niềm tin, bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại đại hội, Thiếu tướng Trần Văn Xuân ghi nhận, biểu dương những thành tích cán bộ, chiến sĩ Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển đạt được trong thời gian qua. Thiếu tướng Trần Văn Xuân đề nghị, trong thời gian tới, Trung tâm đẩy mạnh thực hiện công tác thi đua-khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng, hướng vào phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ Cảnh sát biển; xây dựng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, chiến sĩ đơn vị có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức tốt, động cơ trong sáng.

Thiếu tướng Trần Văn Xuân cũng yêu cầu cấp ủy, chỉ huy, các phòng, ban, đơn vị trong Trung tâm cần gắn phong trào Thi đua Quyết thắng với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào, cuộc vận động của các cấp, các ngành, nhất là Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Cảnh sát biển", tạo điều kiện để mọi tập thể, cá nhân được phát huy cống hiến tài năng, tiến bộ và trưởng thành; làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền những cách làm hay, điển hình mới để mọi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong Trung tâm noi gương học tập. Đưa phong trào Thi đua Quyết thắng trở thành động lực mạnh mẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền trên các vùng biển và xây dựng Trung tâm chính quy, hiện đại.

Đại hội đã nghe một số báo cáo phản ánh về cách nghĩ, cách làm cụ thể của một số điển hình tiêu biểu và các ý kiến tham luận trong xây dựng và phát huy phong trào Thi đua Quyết thắng.

L.Sơn/Báo Tin tức
Cảnh sát biển tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng và lan toả nhiều mô hình hay
Cảnh sát biển tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng và lan toả nhiều mô hình hay

Ngày 10/5,  Đoàn Trinh sát số 2 (Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam) đã tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng giai đoạn 2019 - 2024 tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Nhiều mô hình hay từ phong trào thi đua quyết thắng đã xuất hiện, tạo động lực lan toả đến các cán bộ chiến sĩ và trong đơn vị. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN