Tận thu ti tan ở Bình Định ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt là chưa có cơ sở

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc cho tận thu ti tan trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội (Bình Định) và UBND tỉnh Bình Định đã cấp phép cho một số doanh nghiệp tiến hành khai thác ti tan. Tuy nhiên, thời gian qua, có rất nhiều người dân thuộc các thôn Huỳnh Giảng Nam, Huỳnh Giảng Bắc, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước và các thôn Hội Tân, Hội Thành xã Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn tụ tập nhiều người, ngăn chặn không cho các doanh nghiệp khai thác vận chuyển ti tan với lý do việc khai thác ảnh hưởng đến môi trường và nguồn nước sinh hoạt của người dân ở khu vực gần đó.

Để giải quyết tình trạng trên, UBND tỉnh Bình Định ban hành văn bản số 2850/UBND-KTN, ngày 1/9/2011 về việc xử lý những vướng mắc trong việc khai thác tận thu ti tan tại Khu kinh tế Nhơn Hội. Nội dung của công văn nêu rõ qua công tác kiểm tra, các doanh nghiệp thực hiện đầy đủ, trình tự, thủ tục khai thác tận thu ti tan và thực hiện việc đánh giá tác động môi trường; xây dựng đế án khai thác nước ngầm theo đúng qui định hiện hành của Nhà nước.

Riêng việc nhiều hộ dân phản ánh do khai thác ti tan đã gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt của người dân gần đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng tiến hành lấy mẫu nước tại các khu vực dọc tuyến đường ĐT 639 mà dân thường sử dụng để phân tích, đánh giá chất lượng vào các thời điểm trước và sau khi khai thác tận thu ti tan. Theo kết quả phân tích, các mẫu nước nói trên có chất lượng nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN- 02: 2009/BYT của Bộ Y tế. Với kết quả này, việc các hộ dân phản ánh là nguồn nước bị ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt của người dân là chưa có cơ sở.

Viết Ý

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN