Xử phạt hàng loạt học sinh cấp 3 vi phạm luật giao thông

Điều khiển mô tô, xe máy điện tham gia giao thông khi chưa đủ 16 tuổi, chưa có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm... là những vi phạm phổ biến của học sinh hiện nay.(đọc thêm)