Xóa 'ô nhiễm' văn hóa giao thông

Văn hóa giao thông với những giá trị mà nó mang lại giống như một loại “vaccine nội sinh” trị tận gốc căn bệnh ùn tắc giao thông ở các đô thị. Những năm qua, thành phố Hà Nội đã và đang triển khai nhiều biện pháp xây dựng văn hóa giao thông, tạo chuyển biến trên các lĩnh vực xây dựng hạ tầng giao thông và phương tiện giao thông theo các tiêu chí chân - thiện - mỹ, nâng cao nhận thức và xây dựng hình ảnh người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được góp phần giảm ùn tắc và tai nạn giao thông, bức tranh văn hóa giao thông ở Thủ đô vẫn không ít mảng tối, vẫn còn những hành vi ứng xử thiếu văn hóa của một bộ phận người tham gia giao thông; tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông vẫn còn xảy ra khá phổ biến…(đọc thêm)