Xóa 'điểm nghẽn' OCOP

Từ một địa phương là tỉnh Quảng Ninh phát kiến đầu tiên, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 490/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2018-2020 (Chương trình OCOP) và nhân rộng Chương trình ra cả nước. Hiệu quả của Chương trình trong 3 năm thực hiện đã bước đầu được ghi nhận, tuy nhiên, phía sau những thành công cũng đang bộc lộ những “điểm nghẽn” từ chính các địa phương triển khai chương trình và cần có các giải pháp khắc phục, khơi thông trong thời gian tới.(đọc thêm)