Xe nước miễn phí cho bệnh nhân ung thư TP Hồ Chí Minh

Sự xuất hiện của những chiếc xe nước giải khát miễn phí tại Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh đã góp phần cổ vũ tinh thần bệnh nhân ung thư, những người bị treo "án tử" đang vật lộn, chiến đấu với bệnh tật.(đọc thêm)