WTO: Thương mại toàn cầu sẽ hồi phục trong năm 2024

Thương mại toàn cầu năm 2023 tiếp tục suy giảm sau hai năm tăng trưởng. (đọc thêm)