Việt Nam xuất siêu kỷ lục hơn 20,1 tỷ USD trong 11 tháng năm 2020

11 tháng năm 2020, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 489,1 tỷ USD, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2019, đạt mức xuất siêu kỷ lục 20,1 tỷ USD.(đọc thêm)