Việt Nam đã có 1.321 ca mắc COVID-19

Tính đến 18h ngày 25/11/2020, Việt Nam đã ghi nhận 1.321 ca mắc COVID-19. (đọc thêm)