Video cuộc đấu tay đôi trên không giữa thiết bị bay không người lái ở chiến trường Ukraine

Video ghi lại cuộc đấu tay đôi trên không giữa hai thiết bị bay không người lái (UAV) ở chiến trường Ukraine cho thấy việc sử dụng thiết bị bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) làm công cụ chống UAV thông thường có thể là một hướng đi mới.(đọc thêm)