Video các phi hành gia Trung Quốc an toàn trở về Trái Đất sau 90 ngày trên trạm Thiên Cung

Thiết bị đáp của ba phi hành gia Trung Quốc đã hạ cánh thành công xuống địa điểm được lên kế hoạch trước, kết thúc 90 ngày làm việc trên mô-đun của trạm vũ trụ Thiên Cung.(đọc thêm)