Vì sao BOT Xa lộ Hà Nội được thu phí dù dự án chưa hoàn thành?

Theo tính toán của chủ đầu tư BOT Xa lộ Hà Nội, nếu chậm thu phí, cứ 1 năm thành phố Hồ Chí Minh phải trả lãi vay phát sinh 480 tỷ đồng, tổng thời gian thu sẽ kéo dài thêm 6 năm do lãi vay phát sinh này(đọc thêm)