Tương lai 40 triệu người Mỹ trở thành vô gia cư

Do tác động của dịch COVID-19, ngoài con số 40 triệu người có thể trở thành vô gia cư, người dân Mỹ còn đối mặt với tình trạng sức khỏe giảm sút, tỷ lệ thất nghiệp tăng cao và giáo dục đi xuống.(đọc thêm)