Tự hào chặng đường 45 năm của Việt Nam tại Liên hợp quốc

Chặng đường 45 năm đã qua không hề dễ dàng, nhưng rất đáng tự hào, ghi đậm dấu ấu và những đóng góp ý nghĩa của Việt Nam cho Liên hợp quốc nói riêng và cộng đồng quốc tế nói chung. (đọc thêm)