Trung Quốc giới thiệu người dẫn chương trình ‘ảo’ mới, học kỹ năng từ hàng ngàn MC 

Ren Xiaorong, người dẫn chương trình trí tuệ nhân tạo (AI) mới nhất của Trung Quốc, có thể trả lời mọi câu hỏi và lên sóng 24 giờ mỗi ngày không nghỉ ngơi.  (đọc thêm)