Triệt xóa 6 điểm cho vay nặng lãi tại Thanh Hóa

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa đồng loạt triệt xóa 6 điểm cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự trên địa bàn các huyện: Triệu Sơn, Thọ Xuân và thành phố Thanh Hóa.(đọc thêm)