Trang trại nổi và kè chắn bão khổng lồ: Phương pháp Hà Lan đối phó với nước biển dâng

Khoảng 26% diện tích Hà Lan nằm dưới mực nước biển và quốc gia châu Âu này phải đối mặt với rủi ro cao khi nước biển dâng. Quyết không đầu hàng hoàn cảnh khó khăn, Hà Lan đã xây dựng nhiều cơ sở hạ tầng đầy tham vọng để đối phó với tình trạng này.(đọc thêm)