Trải nghiệm xe taxi robot tự lái ở Trung Quốc

Trung Quốc đang đẩy mạnh nỗ lực phát triển ô tô tự lái và các "ông lớn" công nghệ nước này đã bắt đầu thử nghiệm dịch vụ xe tự lái vài năm gần đây.(đọc thêm)