Trách nhiệm của giới chức trong loạt vụ cầu cổ sập do lũ tại Trung Quốc

Lũ lụt là thảm họa thiên nhiên nhưng không đồng nghĩa với việc các ban ngành bảo vệ di tích văn hóa và chính quyền địa phương ở Trung Quốc có thể phủi trách nhiệm trước loạt vụ cầu cổ sập trong nước lũ. (đọc thêm)