Trà Vinh ra mắt điểm du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng

Trà Vinh vừa ra mắt điểm du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng Cồn Hô thuộc địa phận xã Đức Mỹ, huyện Càng Long; có diện tích tự nhiên hơn 22 ha, với 24 hộ dân gồm 49 nhân khẩu sinh sống.(đọc thêm)