TP Hồ Chí Minh: Trang nghiêm đại lễ dâng y - Kathina

Đại lễ dâng y - Kathina được tổ chức long trọng, trang nghiêm tại chùa Long Hoa Thiên Bảo (thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) đã thu hút đông đảo tăng ni, phật tử khắp nơi cùng tham gia.(đọc thêm)