TP Hồ Chí Minh tổng kiểm tra y tế hơn 50 trường học

Từ tháng 2 đến tháng 4/2023, TP Hồ Chí Minh sẽ tiến hành tổng kiểm tra y tế hơn 50 trường học từ mầm non đến phổ thông trên địa bàn.(đọc thêm)