Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước giảm

Tổng cục Hải quan cho biết, số thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu 5 tháng đầu năm đạt 152.942 tỷ đồng, đạt 36% dự toán, giảm 18% so với cùng kỳ năm trước.(đọc thêm)