Tiểu bang của Mỹ đón tuyết rơi ngay sau ngày nắng nóng kỷ lục

Một phần miền Tây nước Mỹ phải đối mặt với sự biến đổi thời tiết đột ngột chỉ trong vòng 48 giờ đồng hồ.(đọc thêm)