Tiếp tục tìm hướng xuất khẩu trái cây

Theo Cục trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), diện tích cây ăn quả của nước ta hiện 1 triệu ha, sản lượng khoảng 12 triệu tấn.(đọc thêm)