Tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 lần thứ 3 cho phóng viên đưa tin Quốc hội

Ngày 24/7, Văn phòng Quốc hội tiếp tục tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 lần thứ 3 cho phóng viên tham dự, đưa tin kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV. (đọc thêm)