'Thuốc chữa' bệnh vi phạm an toàn giao thông đã phát huy hiệu quả

Sau bốn ngày đưa vào hoạt động 5 tổ công tác "đặc biệt" tại Hà Nội, các vi phạm giao thông đã giảm, ý thức của người dân được nâng cao rõ rệt.(đọc thêm)