Thứ trưởng Bộ Y tế trực tiếp hướng dẫn 10 khuyến cáo F0, F1 cách ly tại nhà

Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn đưa ra khuyến cáo F0, F1 không triệu chứng, không bệnh nền, cách ly y tế tại nhà, để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng.(đọc thêm)