Thử nghiệm thành công vắc-xin COVID-19 trên chuột

Thử nghiệm vắc-xin phòng ngừa virus SARS-CoV-2 trên động vật đã cho kết quả tốt khi vắc-xin dự tuyển có tính sinh miễn dịch cao. Đây là tiền đề để công ty Vắc-xin và sinh phẩm số 1 (Vabiotech) tiến hành các giai đoạn tiếp theo để sản xuất vắc-xin sau khi tiến hành thử nghiệm trên động vật vào tháng 5.(đọc thêm)