'Thử gan' nhảy vào 1000 bẫy chuột

Với tốc độ 1000 khung hình/giây, bạn sẽ thấy được những chuyển động của các chiếc bẫy chuột khi anh ta nhảy vào. Chỉ xem thôi cũng khiến bạn "nổi da gà".(đọc thêm)