Thợ điện bảo trì đường dây vắt ngang sông ở độ cao 400m

Những người thợ điện mất 3 giờ đồng hồ để bảo trì đoạn dây dài 1,25 km nằm ở độ cao 400 m. (đọc thêm)