Thích thú trải nghiệm du lịch MICE tại các tỉnh phía Nam

Các nhân viên làm việc trong các đại sứ quán, lãnh sự quán tại Việt Nam, phóng viên các hãng thông tấn nước ngoài được trải nghiệm du lịch MICE (hội nghị kết hợp tham quan) tại các tỉnh phía Nam theo một chương trình du lịch khép kín. (đọc thêm)