Theo chân các nhà nghiên cứu Australia đếm rùa xanh mùa làm tổ

Trong khi dùng thiết bị không người lái để đếm rùa xanh, các nhà nghiên cứu đã ghi lại hình ảnh tuyệt đẹp của hàng nghìn con rùa xanh Australia từ trên không.(đọc thêm)