Tháo gỡ cơ chế, chính sách để khơi thông thị trường BĐS

Ngoài việc cần có cơ chế xác định giá đất, thì xác định rõ tầm quan trọng của việc tháo gỡ cơ chế, chính sách, khơi thông dòng vốn vực dậy thị trường vào thời điểm này là vô cùng quan trọng. Trong thời gian vừa qua Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan đã quyết liệt ban hành nhiều nghị quyết, Nghị định, văn bản mới liên quan trực tiếp đến thị trường bất động sản. Điều này  được mong đợi sẽ tháo gỡ điểm nghẽn, giúp thị trường phát triển bền vững.(đọc thêm)