Tháng khuyến mại Hà Nội và Ngày không dùng tiền mặt năm 2020 hút khách ngày cuối tuần

Tháng khuyến mại năm 2020 với chủ đề “Khuyến mại tập trung - kích cầu tiêu dùng” được triển khai xuyên suốt trong tháng 11 và đầu tháng 12 tới với hơn 1.000 điểm khuyến mại, đặc biệt là 50 Điểm Vàng khuyến mại trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội.(đọc thêm)