Tên lửa Trường Chinh 8 thế hệ mới của Trung Quốc sẵn sàng chờ phóng

Nguồn tin tại Viện Công nghệ Thiết bị phóng của Trung Quốc cho biết quốc gia này sẽ phóng tên lửa vũ trụ Trường Chinh 8 mới vào khoảng giữa cuối tháng 2 và đầu tháng 3 tại đảo Hải Nam. (đọc thêm)