Tảng băng trôi khổng lồ có diện tích gấp 20 lần Manhattan tách khỏi Nam Cực

Một tảng băng khổng lồ đã tách hoàn toàn khỏi thềm băng dày hàng trăm mét tại Nam Cực. Sự kiện xảy ra sau khi một khe nứt lớn hình thành ở thềm băng vào năm ngoái.(đọc thêm)