Siết chặt quản lý thanh toán game không phép

Sáng 23/3, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức hội thảo triển khai giải pháp ngăn chặn thanh toán trò chơi điện tử không phép.(đọc thêm)