‘Rèm ôm ấp’ phổ biến toàn cầu giữa đại dịch COVID-19

“Rèm ôm ấp” đã giúp nhiều người khắp thế giới có thể cảm nhận cái ôm vỗ về, ấm áp của người thân, bạn bè mà vẫn an toàn trong đại dịch COVID-19. (đọc thêm)