Quảng Bình mở rộng số người tham gia BHYT

BHXH tỉnh Quảng Bình tăng cường tuyên truyền và phát triển đối tượng tham gia BHYT, hướng tới “BHYT toàn dân”. Tỉnh Quảng Bình phấn đấu năm 2022, tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt 91,75%; năm 2023 là 92,50%; năm 2024 đạt 93,75% và đến năm 2025 đạt 95%.(đọc thêm)