Quan hệ Việt Nam – Vương quốc Anh: Nửa thế kỷ vun đắp và phát triển

Khi “những viên gạch đầu tiên” đặt lên nền móng quan hệ Việt Nam – Vương quốc Anh vào 50 năm trước, mối quan hệ song phương đã từng bước được vun đắp với những nền tảng bền vững, sâu rộng, và đến nay đã gặt hái được nhiều thành tựu, với triển vọng phát triển mạnh mẽ trong tương lai.(đọc thêm)