Phi công Pháp bị trói vào mục tiêu khi chiến đấu cơ tập bắn đạn thật

Một phi công quân đội Pháp đã đệ đơn kiện khiếu nại việc anh ta bị đồng đội trói vào mục tiêu tại thao trường khi chiến đấu cơ tập bắn đạn thật.(đọc thêm)