Phát động chiến dịch tiêm nhắc lại mũi 3, mũi 4 vaccine phòng COVID-19 cho người lao động

Sáng 5/7, tại Lễ phát động tiêm vaccine phòng, chống COVID-19 mũi 3 và mũi 4 cho công nhân viên chức, người lao động; đông đảo các cán bộ, nhân viên của các đơn vị đã hưởng ứng tiêm mũi nhắc lại. (đọc thêm)