Phá dỡ bục bệ xây dựng trái phép trên một số tuyến phố Hà Nội

Nhiều địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội đang ra quân, huy động phương tiện tháo dỡ bục bệ, bậc tam cấp… ở nhiều tuyến phố. Việc làm này góp phần quan trọng trong việc đưa nước mưa nhanh chóng tới các ga thu nước, hạn chế úng ngập mỗi khi mùa mưa bão đến. (đọc thêm)