Olympic Tokyo 2020: Giăng ‘thiên la địa võng’ để ngăn chặn COVID-19

Những người tham gia Tokyo 2020 có thể sẽ phải kiểm tra COVID-19 từ 4 đến 5 lần trong thời gian lưu trú tại Nhật Bản. Tuy nhiên, đây mới chỉ là một trong rất nhiều biện pháp được ban tổ chức áp dụng tại kỳ Olympic diễn ra trong năm 2021.(đọc thêm)