Nước phun khỏi giếng, đóng thành 'tháp băng' cao 10 mét

"Tòa tháp băng" cao 10 mét đã hình thành sau khi nước bất ngờ tuôn trào khỏi miệng giếng và lập tức đóng băng vì nhiệt độ thấp. (đọc thêm)