Nỗ lực phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện

Các địa phương đang nỗ lực tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện nhằm hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân nhằm tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện.(đọc thêm)